KL143: 2de lezing: noten, tekst, karakter, articulatie

AM155: 1ste lezing: noten, tekst, dubbelkorigheid

AM153: 1ste lezing: noten, tekst ; tot m. 39

AM151: 3de lezing tot D, 2de lezing vanaf D tot eind: noten, tekst, karakter

Volgende week door elkaar!