AM150:

Zoeken naar

  • Alle noten uitlijnen binnen een legato cantabile , in een constante “hushed” cadans
  • Idem met tekst

AM153: m.40 tot slot: 1ste lezing

AM 154 en 155:

Gewerkt aan klank- resonantie, volume door articulatie, verschillende karakters in de aparte zinsdelen